Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Casa de Cultura

L’edifici original de la Casa de Cultura eren dos cases antigues, l’almodí del segle XVI i l’antic ajuntament del segle XVII.
L’any 1841 s’unixen per a albergar la casa consistorial i en eixe any es substituïren l’antic balcó de fusta per nous balcons, amb balustres de pedra treballada, i es renovaren totes les portes.
El rellotge públic s’hi instal·là en 1856 i complia una funció importantíssima per als veïns.
Ha tingut diversos remodelacions, sobretot a l’interior. La més important l’any 1985 en què es va inaugurar la Biblioteca Pública Municipal de la Casa de Cultura.

L’edifici és cantoner i les façanes són ben diferents. La façana que dóna a la plaça Major data de 1907, eclèctica i amb un cert estil neoclàssic.
L’entrada pel carrer de Sagra és l’habitual dels usuaris de la Casa de Cultura, on es troben actualment:
– Una biblioteca pública
– l’Arxiu Municipal
– Sala d’actes (amb 98 butaques, on s’organitzen cursos, conferències, i altres activitats).

La Biblioteca Pública Municipal de la Casa de Cultura
Creada el 27 d’abril de 1950, està ubicada en l’edifici de la Casa de Cultura (Carrer de Sagra, 2), des de 1985, any de la restauració i inauguració de l’edifici actual.
Ocupa una superficie de 1.040 m2.
Té un fons de 69.614 documents, dels quals 68.118 són llibres i fullets, 4.101 documents sonors, 4.365 documents audiovisuals i 579 electrònics.
Es reben 171 publicacions periòdiques, disposa de tres ordinadors per a consultar l’OPAC i sis ordinadors per a l’ús exclusiu dels usuaris.

La Biblioteca està dividida en diferents seccions o dependències:
Sala infantil, hemeroteca, videoteca, fonoteca, sala d’ordinadors i fons de literatura, biografia i còmics, sala general o d’estudi, fons de matèries i àrees administratives.
S’hi organitzen habitualment visites escolars i activitats lúdiques i culturals encaminades a fomentar l’hàbit lector.
Tant esta biblioteca com la de l’edifici Metro tenen un horari especial de 24 hores obertes al pùblic tres vegades a l’any, en època d’exàmens, per a facilitar l’estudi als estudiants de Torrent, tot i que també hi acudixen estudiants de les poblacions de la comarca.

Tel: 96 111 18 50
Correu-e: casacultura@torrent.es