Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Alfred Domínguez Ibáñez. Un valor cívic

29 de May de 2022

La concessió del títol de Fill Adoptiu d’un municipi constitueix, juntament amb el deFill Predilecte, la major distinció que atorga una ciutat i recau en aquelles personesque, tot i no haver nascut en el poble, han destacat, de manera extraordinària, perqualitats o mèrits personals o per serveis en benefici o honor del municipi i que hanaconseguit una consideració unànime en el sentir popular.

Quan pensem en una característica extraordinària de Torrent, en allò que ensdiferencia i ens fa especials, sens dubte pensem en la nostra gent. El nostre millorvalor el trobem en aquelles persones que han aconseguit èxits personals i professionalsque han contribuït a millorar la vida dels veïns i a transformar el nostre poble en elque és hui en dia: una gran ciutat, moderna i innovadora, que avança dia a dia i quemira al futur amb il·lusió. Una ciutat que manté el seu esperit de poble, que respecta iconviu amb les seues tradicions i festivitats, que promociona la seua cultura i fomentala participació ciutadana.

I si parlem de cultura i participació ciutadana, inevitablement hem de parlar d’AlfredDomínguez Ibáñez. La marca deixada per Alfred a Torrent i també a la nostra comarcaes mantindrà sempre en la memòria d’un poble que ha sabut reconéixer la seua labordurant dècades des de dins i fora del “seu” Tirant lo Blanc o de “la seua” Universitatde Majors, i s’ha convertit en un vertader referent per a generacions de torrentins itorrentines, als quals ha sabut transmetre els seus coneixements i la importància devalorar, per damunt de tot, l’ús del diàleg com a millor eina per a una convivènciapacífica

Compromés amb la igualtat d’oportunitats, Alfred Domínguez ha fet valdre la forçade la paraula per a defensar les seues idees i creences, tant en la seua etapa acadèmicacom durant el seu pas per la política. Va formar part d’un equip de govern que vaimpulsar la vida cultural de la ciutat i va deixar la seua empremta en cada esculturadels nostres carres, en cada llibre de les nostres biblioteques i museus, en la projeccióde les nostres festes i en la recuperació de tradicions, en el nostre Auditori o en ladefensa de la nostra llengua, al llarg de dues legislatures. I ho va fer amb un estil moltpersonal, tranquil però constant, sempre cordial i educat, amb prudència, honestedati eficiència, per a deixar un llegat cultural que ha traspassat fronteres…

 

Continuar leyendo en:

Más recientes