Una ciutat es distingeix pel tarannà dels que hi conviuen i treballen per a la seva prosperitat, tant econòmica, com social o cultural. Torrent és una bona ciutat perquè està poblada per bona gent que dia a dia va construint, amb la seva actuació, un lloc més agradable i just. La vida associativa de què gaudeix la nostra població és palesa, rica i generosa. La ciutadania s’esforça per aconseguir metes que contemplen millores socials i particulars que permetin acostar-se a la felicitat en qualsevol de les manifestacions. Apropar-se al benestar personal i de la societat en conjunt.

Una de les associacions de Torrent de la qual l’Ajuntament se sent molt orgullós i admira, per la feina que ha desenvolupat al llarg de vint-i-cinc anys, és ARTIC, l’associació d’alcohòlics rehabilitats de Torrent i Comarca, que aquest any celebra un feliç aniversari que l’enlaira entre els col·lectius més veterans de la nostra societat.

L’Ajuntament vol celebrar amb ella un esdeveniment tan important; per això edita aquest llibre, inclòs dins la col·lecció Gent de Torrent, que recull alguns dels aspectes que han configurat el perfil del que avui és ARTIC: Una associació viva i activa,exemple d’excel·lent coordinació, tenacitat, companyonia i valentia.

Deixo constància del meu reconeixement i el de tota la Corporació Municipal als seus fundadors, i un record molt especial a qui va ser el seu carismàtic president, l’amic que perviu al nostre cor, Benito Pozo. I també l’agraïment al doctor Miguel Ángel Torres i al seu gran equip de professionals, als presidents que amb la seva tasca han portat ARTIC a ser una gran associació, ia totes aquelles persones que han treballat desinteressadament per dignificar la vida i l’entorn de molts drogodependents.

I animo el seu actual president, Alfonso López Chapa, la seva junta directiva i el personal que col·labora per a l’associació que continuïn en la mateixa línia, perquè és magnífica i els seus èxits són veritablement encomiables.

Feliç vint-i-cinquè aniversari. Enhorabona i gràcies per ser-hi.