Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Certificat d’Empadronament

Les certificacions d’empadronament poden ser individuals o col·lectives, segons es referisquen a la persona que ho sol·licita o de la totalitat de persones inscrites en la mateixa fulla padronal.

1.- Pot obtindre el certificat d’empadronament individual de forma directa i immediata a través de la Seu Electrònica, si té certificat digital (firma electrònica). O bé, pot sol·licitar-ho:

– Presencialment en l’oficina TDIC.

– A través del Formulari Web. Enviament per correu postal al domicili d’empadronament. Solament per als majors d’edat.

– Per telèfon cridant al 010. Enviament per correu postal al domicili d’empadronament. Solament per als majors d’edat.

En el cas d’entrega de certificat a persona distinta de l’interessat, es requerix autorització expresa firmada amb còpia del document d’identitat de l’autoritzant.

2.- El certificat d’empadronament col·lectiu es sol·licitarà presencialment en l’oficina TDIC, o si disposa de certificat digital (firma electrònica), a través de seu electrònica, aportant en els dos casos el consentiment per escrit de la resta dels interessats i documentació requerida.

Per als menors d’edat no emancipats, la representació s’acreditarà amb el llibre de familia o en els casos de separació o divorci, la resolució de guarda i custòdia.

Obtenció directa en línia: Seu Electrònica

Ajuda

En línia: pot accedir en la Carpeta Ciutadana per mitjà de l'apartat 'Els meus tràmits i sol·licituds' ... 'El meu empadronament'

Enviament per correu electrònic