Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Barrancs de Torrent

El terme municipal de Torrent pertany quasi en la seua totalitat a la conca hidrogràfica de la Rambla del Poyo de la qual tan sols 6 km, transcorren dins del terme de Torrent, en el que s’anomena Barranc de Torrent (foto 1).

La meitat oest del terme de Torrent està travessada per tres barrancs: el de Cortitxelles que penetra des del terme de Torís fins a convertir-se, una vegada sobrepassada la Perenxisa, en el barranc de l’Horteta (foto 3), i rep per la seua vora sud, primer al barranc Barbeta o dels Gils i posteriorment al barranc les Canyes. El tram del Barranc de l’Horteta comprés entre la Font de la Teula i el corral del Manyet està declarat Microrreserva de Fauna per Decret de la Conselleria de Territori de maig 2006.

La punta nord-occidental del terme, única zona que coincidix amb el vessant nord de la Perenxisa es troba travessada pel barranc de Gallego (foto 2).

L’única part del terme que no pertany a la conca de la Rambla del Poyo és l’extrem sud-oriental del mateix, zona en què cal destacar el barranc de Picassent i al sud del Vedat, la canyada de l’Albarder.

Junt amb els barrancs trobarem alberedes, omedes, acompanyades per arbustos que de vegades assolixen grandàries considerables: l’esbarzer, la rossa silvestre, l’arç i el fenoll, sempre acompanyats del baladre i de la murta.