Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

• El Canal Ètic serà utilitzat quan l’USUARI (qualsevol part interessada) conegui o tingui sospites fundades sobre comportaments, accions o fets comesos per qualsevol directiu, empleat, proveïdor, col·laborador,… que puguin constituir frau a l’àmbit Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NEXT GENERATION EU

• S’utilitzarà un dels formularis de denúncia que es posa a disposició de l’USUARI a través de la WEB de l’Ajuntament (Formulari de denúncia) i no s’admetran denúncies que no utilitzin aquest formulari, podent-se procedir al seu rebuig i destrucció sense necessitat de cap comunicació a l’USUARI.

• Aquelles denúncies amb ple coneixement de la seva falsedat no seran objecte de gestió per l’Ajuntament de Torrent, guardant-se aquest el dret a promoure les accions necessàries perquè es duguin a terme les accions disciplinàries previstes a l’ordenament jurídic.

• En acceptar aquestes Condicions d’Utilització del Canal Ètic manifesto que les dades personals facilitades, si escau, són veritables i exactes i presto el meu consentiment perquè siguin tractades per l’Ajuntament de Torrent per a les accions de gestió necessàries.

D’altra banda, l’USUARI del canal té dret a un canal segur que garanteix l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions, segons el cas, sense que se’n pugui revelar en cap moment la identitat.

En el cas de personal de l’Ajuntament, tenen dret a la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense represàlies, discriminació… per raó de la comunicació.

Finalment, l’USUARI té dret a ser informat, sempre que s’identifiqui, sobre el resultat de la investigació i les accions preses sobre això.

Formulari de Denúncia a través del Canal Ètic de l'Ajuntament de Torrent

  En marcar aquesta casella, accepta les CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL CANAL ÈTIC

  *assumpte (S'indicarà breument l'assumpte de la denúncia)

  *Descripció (Realitza una descripció dels fets de forma clara i fefaent possible. Indica'ns com verificar els fets. No incorporis cap informació que t'identifiqui)

  Annexar Fitxer 1 (Pots incorporar la documentació que consideris oportuna per a l'anàlisi de la comunicació fins a un màxim de 5 documents i 10MB)

  Seleccionar Fitxer

  Cap fitxer seleccionat

  Annexar Fitxer 2

  Seleccionar Fitxer

  Cap fitxer seleccionat

  Annexar Fitxer 3

  Seleccionar Fitxer

  Cap fitxer seleccionat

  Annexar Fitxer 4

  Seleccionar Fitxer

  Cap fitxer seleccionat

  Annexar Fitxer 5

  Seleccionar Fitxer

  Cap fitxer seleccionat

  Nom i Cognoms

  No és obligatori que t'identifiquis. Omple els camps en cas que vulguis tenir resposta sobre el tancament i les accions preses després de l'anàlisi i les conclusions de la denúncia

  NIF o Passaport

  Direcció Electrònica

  Teléfono

  Revisa la informació i assegura't que és tota correcta. Clica a Enviar Denúncia. L'eina us informarà del vostre lliurament satisfactori. En cas contrari, pots repetir el procés.