Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Bitllet Senzill

– És el títol de transport que, adquirit en el mateix autobús, és vàlid per a fer un únic viatge sense transbord en qualsevol de les línies del servici prestat per TorrentBus.

– L’expedició de bitllets senzills s’efectuaran en el mateix autobús.

– La tarifa de preus per al bitllet senzill será la vigent aprovada en virtut de la Resolució de l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència per al servici de transport urbà amb data 18 de juny de 2005 i publicat en edicte de l’Ajuntament de Torrent en el Butlletí Oficial de la Província amb data 30/12/2004

Bitllet senzill::
Títol d’un sol ús
Preu: 1,25€