Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Títols de transport

Bitllet Senzill

Imagen de TorrentBus
Imagen de TorrentBus

Estudiant

Imagen de Estudiant
Imagen de Estudiant

Bitllet Senzill

Imagen de Daurada
Imagen de Daurada

Activació de targetes bus per a l'ús del servici de bicicleta pública a Torrent Bici

Els targetes Daurada, Estudiant i CrediBus podran ser activades per a la utilització del servici de bicicletes.

er a utilitzar el servici és necessari donar-se d’alta online en www.mibisivalencia.es, aportant la documentació requerida.

a cota anual del servici és de 12€ i, a mes, és necessària una primera recarrega de 5€. L’ús de la bicicleta és gratuït els primers 30 minuts. Dónes del minut 31 al 60, el cost és de 0,40€ i a partir del minut 61 cada hora costa 0,80€.

L’empresa prestadora del servici és TorrentBici.

Mes informació en TorrentBici

Tel: 902 70 22 74 / 961 111 575 / 662 360 185

Web: www.mibisi.es

Correu electrònic: torrentbici@movus.es

Tarifes Torrent Bus

Autobus

La tarifa de preus aprovada en virtut de la Resolució del conseller d’Economia, Indústria i Comerç per al servici de transport urbà amb data 24/01/2012, és la següent:

Bitllet individual1,25€
Bitllet multiviatge – Credibus6,95€
Targeta d’Estudiant0€
Targeta Daurada0€
Expedició / renovació de targetes4,00€

Torrent Bici

Abonament anual12€
Recarrega saldo inicial5€
Recarregues posteriors5€ / 10€ / 15€
30 minuts inicials0€
Del minut 31 al 600,40€
Del minut 61 d’ara en avant0,80 €/hr. o fracció