Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Perfil del Contractant

Les licitacions existents a la Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana són les compreses entre el 01/01/2012 i el 17/05/2017.

A partir del 18/05/2017 els procediments de contractació seran publicats a la Plataforma de Contractació de l’Estat