Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Tinents d’Alcalde

Els tinents d’alcalde són regidors membres de la Junta de Govern Local nomenats per l’alcalde perquè el substituïsquen, per orde de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Actualment han sigut designats un total de huit tinents d’alcalde mitjançant el decret d’Alcaldia 2637/2019.

Els tinents d’alcalde són:

Inmaculada Amat Martínez

1a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Andrés José Campos Casado

2n Tinent d'Alcalde

PSOE

Raúl Claramonte Val

3r Tinent d'Alcalde

CS

Marina Olivares Hernández

4a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Patricia Sáez Orea

6a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Asunción Ferrer San Pablo

8a Tinenta d'Alcalde

PSOE