Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan col·legiat superior i obligatori que, sota la presidència de l’Alcalde, col·labora en la funció de direcció política que a esta correspon i exercix les funcions executives i administratives que li conferix la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern Local i aquelles altres delegades.

Els membres de la Junta de Govern Local són:

Inmaculada Amat Martínez

1a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Andrés José Campos Casado

2n Tinent d'Alcalde

PSOE

Raúl Claramonte Val

3r Tinent d'Alcalde

CS

Marina Olivares Hernández

4a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Patricia Sáez Orea

6a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Asunción Ferrer San Pablo

8a Tinenta d'Alcalde

PSOE

Relacions d'acords de la Junta de Govern Local

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat setmanal, llevat el mes d’agost, tots els dilluns, a les 9.00 hores, excepte els mesos de gener i setembre, que se suprimirà la del primer dilluns. Si el dia de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local coincidix amb un festiu, o entre festius, es traslladarà al primer o segon dia hàbil immediat anterior o posterior, exceptuant-se els dissabtes.
En el cas que tal dia siga festiu, o entre festius, la sessió s’haurà de celebrar el primer o segon dia hàbil immediat, anterior o posterior, llevat dels dissabtes.