Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Lloma de Muntanyana

Lloma de Muntanyana

UTM (X,Y): 707821, 4365399

Tossal que té la peculiaritat de contindre una massa important de pins situats a tocar del barranc que resalta a nivell paisatgístic en l’entorn. Existix una font amb el mateix nom que aboca al Barranc de Cortitxelles
(foto 13).

Arquets de dalt

UTM (X,Y): 709893, 4366174

Són les restes d’un aqüeducte que només conserva un arc, vestigi dels assentaments romans en el terme municipal. La seua funció era necessària ja que salvaguardava el desnivell i permetia regar els camps situats al peu de la Serra Perenxisa (foto 14).

És l’aqüeducte més conegut del terme de Torrent, sobretot perquè va estar en ús fins ben entrada la dècada dels setanta. Està construït amb una fàbrica de maçons units amb morter de calç, amb quatre arcs de rajola aparellada de peu pla. Salvava el pas del barranc de l’Horteta per conduir el cabal que feia possible el reg d’unes cent vuitanta fanecades d’horta en el Mas del Jutge (foto 15).

Arquets de baix

UTM (X,Y): 712097, 4367028

És l’aqüeducte més conegut del terme de Torrent, sobretot perquè va estar en ús fins ben entrada la dècada dels setanta. Està construït amb una fàbrica de maçons units amb morter de calç, amb quatre arcs de rajola aparellada de peu pla. Salvava el pas del barranc de l’Horteta per conduir el cabal que feia possible el reg d’unes cent vuitanta fanecades d’horta en el Mas del Jutge (foto 15).