Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

El Vedat

La muntanya del Vedat és l’elevació del terme de Torrent més pròxima al mar i al nucli urbà, representa una superfície pròxima a les 49 ha i arriba com a cotes màximes als 143 m en el Balcó del Vedat i als 132 en la Torreta.

La vegetació de la muntanya del Vedat, respon al bosc mediterrani, que constitueix la vegetació potencial de la zona per les condicions climàtiques, la proximitat al mar, la composició dels sòls i el règim de precipitacions. Aquesta vegetació ha desaparegut quasi totalment de la zona d’actuació, i ha estat substituïda per l’estrat arbori de pins blancs i el matoll.

No obstant això, té un alt valor paisatgístic per l’excel∙lent conservació dels seus boscos, en els quals trobem arbres de gran port mesclats amb un estrat arbustiu molt variat. Hi ha presència de fauna diversa, on destaca, perquè té una importància especial, la representació de l’avifauna.