Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Torrent contra la violència de gènere

Servei d'Atenció especialitzat a la dona víctima

Departament d’Igualtat de l’Ajuntamet

Telèfon: 961 11 18 58

CASA DE LA DONA C/ Músic Mariano Puig Yago, 8

Denúncies

Comissaria de Policia Nacional

C/Vicente Beguer Esteve s/n

46900 Torrent

Telèfon: 961 55 44 99

Jutjat de Guàrdia

Plaça de la Llibertat núm. 3

46900 Torrent

Jujtat de violència sobre la dona núm.1 de Torrent

C/ Llibertat núm. 1

46900 Torrent

Telèfon: 961 58 01 94

Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte

Jutjat penal núm. 18.

C/ Sis de desembre 11, baix

Telèfon: 96 155 22 23

Centre de la Dona 24 hores

C/Guillem de Castro núm. 100

46003 València

Telèfon: 900 58 08 88

Telèfons d'urgència

Emergències

Policia Nacional

Atenció víctimes maltractaments violència de gènere

Dones amb discapitat auditiva

La violència és una forma de control que s’ apodera de la llibertat i dignidat de qui la pateix.

És denunciable per tots i totes