Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Cita Prèvia

 • Cita Express: Solament Certificat d’Empadronament (matins RyC 7 / Tardes RyC 1)
 • Cita Exprés: Només Signatura Digital (matins RyC7 / Tardes RyC1)
 • Registre d´entrada
 • Alta o modificació de padró

Instruccions:

Si desitja sol·licitar CITA PRÈVIA AL MATÍ per a:

 • CITA EXPRÉS NOMÉS CERTIFICAT D´EMPADRONAMENT,
 • CITA EXPRÉS NOMÉS SIGNATURA DIGITAL
 • REGISTRE A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Seleccioneu: Oficina DEPENDÈNCIES – Ramón y Cajal 7

 • ALTES O CANVIS DE PADRÓ
 • REGISTRE D´ENTRADA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

Seleccioneu: Oficina AJUNTAMENT DE TORRENT – Ramón y Cajal 1

Si voleu sol·licitar CITA PRÈVIA PER LA TARDA per a:

 • QUALSEVOL D´ELLES

Seleccioneu: Oficina AJUNTAMENT DE TORRENT – Ramón y Cajal 1

Informació o Consulta als Departaments

 • Àrea d´Estratègia, Innovació i Economia
 • Arxiu municipal
 • Biblioteques
 • Bodes
 • Urbanisme, Obres, Llicències, Activitats, Medi Ambient
 • Contractació
 • Cultura i Ciutadania
 • Educació
 • Gestió Tributària, Tresoreria i Cadastre
 • Juventut
 • Mobilitat
 • Dona, Sanitat i Consum
 • Oficina de Promocío i Ús del valencia
 • Policia Local (Sancions, Objectes perduts, Vehicles abandonats)
 • Recursos Humans
 • Responsabilitat Patrimonial
 • Secretaria
 • Presentació d´ofertes – Licitadors de Contractes
 • Recaptació de Torrent – RETOSA

En cas que conegueu la Unitat Administrativa exacta, o la persona amb qui voleu contactar, podeu fer-ho directament a través del vostre correu electrònic, que podreu trobar al següent DIRECTORI DE CORREUS ELECTRÒNICS CORPORATIUS

*RECORDEU: podeu demanar el Certificat de Padró a través del formulari Web i se us enviarà per correu electrònic