Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Firma Electrònica

Què necessite per a fer els tràmits de l'Ajuntament des de casa?

– Per a fer els tràmits de l’Ajuntament de Torrent des de casa és necessari tindre una Firma Electrònica homologada instal·lada en el seu equip informàtic.

– Les firmes electròniques homologades per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Torrent són:

DNIe

Camerfirma

Com puc obtindre la firma electrònica per a fer els tràmits des de casa?

L’Ajuntament de Torrent li pot suministrar la Firma Electrònica d’ACCV de forma gratuita en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, TDIC, C/ Ramón y Cajal, 1 – Planta baixa.

L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica – ACCV proporciona als ciutadans, a les empreses i a les administracions públiques els mecanismes d’identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’internet: els certificats digitals i les tecnologies associades.

Els certificats emesos i la resta de servicis que l’ACCV proporciona s’ajusten a allò que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, per la qual cosa, l’ACCV té un ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per l’ACCV es pot generar firma electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

Requisits necessaris per a obtindre la firma electrònica en l'Ajuntament de Torrent:

Per a obtindre la Firma electrònica personal:

1. És obligatori que el titular es presente en l’Oficina d’Atenció al ciutadà TDIC de l’Ajuntament de Torrent, c/ Ramón y Cajal, 1 – Planta baixa.

2. Si el titular té nacionalitat espanyola haurà d’aportar: DNI o passaport en vigor.
Si el titular no té la nacionalitat espanyola haurà d’aportar: NIE i passaport en vigor.

3. Aportar un compte de correu electrònic.

Per a obtindre la Firma electrònica per a persones jurídiques:

1. És necessari sol·licitar-la prèviament a l’ACCV, per a complir uns tràmits previs.

2. Una vegada complits els tràmits previs, han d’anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà TDIC de l’Ajuntament de Torrent, c/ Ramón y Cajal, 1 – Planta baixa, amb la targeta suministrada per l’ACCV per a activar-la.

Enllaç amb la pàgina web de l'ACCV

página Firma Digital

Telèfon de contacte de l'ACCV

902 482 481