Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Servei de bebeteca i ludoteca

10 de May de 2022

Descripció

L’Espai Ludoteca a la Casa de la Dona és un programa d’atenció a xiquets i xiquetes, que contindrà les prestacions següents:
– Realització d’activitats diverses de caràcter lúdic, adreçades a xiquets i xiquetes, fora de l’horari lectiu.
– Atenció i acompanyament especialitzats a xiquets/es d’entre 0 i 9 anys.
– Atenció als usuaris i informació.

Objectius

L’objectiu prioritari és facilitar la inserció i la integració de les dones amb càrregues familiars que acudisquen a les activitats programades a l’efecte en la Casa de la Dona, mentre els fills estan en mans de professionals realitzant activitats que amplien i complementen la jornada escolar

Destinataris

Es destinataris de l’activitat de Bebeteca són xiquets/es de 0 a 2 anys, fins a un màxim de 8 alumnes.
Els destinataris de l’activitat de Ludoteca són xiquets/es de 3 a 9 anys, fins a un màxim de 10 alumnes.

On es fa

Les activitats es realitzaran en les instal·lacions de la Casa de la Dona, situades al carrer Músic Mariano Puig Yago, núm. 8 de Torrent

Calendaris i horaris

Les activitats es realitzaran, en l’horari que s’indica, de dilluns a divendres, durant tot l’any, exceptuant el mes d’agost.
Els horaris d’estes activitats serà el següent:
Dilluns a divendres de 17.00 h a 20.30

Inscripcions

Les sol·licituds podran entregar-se en la Casa de la Dona, de dilluns a divendres de 15.00 h a 21.00 h. y se atenderán por personal encargado de información a el usuario.
Les places oferides es cobriran preferentment per fills/es de les dones que realitzen les activitats programades en la Casa de la Dona de Torrent, circumstància que hauran de fer constar en la inscripcions en les esmentades activitats.

Més Informació

Delegació d’Educació de l’Ajuntament de Torrent.
Telèfon 96 111 11 11
Ext. 1182, 1068, 1054 y 1067

Casa de la Dona (de 15.00 h a 21.00 h)
Telèfon 96 111 18 58

Más recientes