human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Logotipo del Ajuntament Torrent

Servicios municipales

Serra Perenxisa

Declarada Paratge natural Municipal per Acord del Consell de la Generalitat de 10 de febrer de 2006.

La Serra Perenxisa constituïx un reducte natural que oferix als ciutadans de Torrent i contornada una possibilitat pròxima de gaudi d’una àrea natural pròxima a l’àrea metropolitana. El paratge alberga una vegetació constituïda fonamentalment per matoll arbustiu, que forma una típica garriga mediterrània i un estrat de pi blanc combinats amb xicotets grups de carrasques, garroferes i oliveres. Quant a la fauna, és la pròpia de les formacions de pineda, hi trobem espècies de mamífers com la rabosa, l’eriçó europeu i morú, el porc senglar, les rates penades, els fardatxos, les colobres i una representació important de l’avifauna mediterrània: el carboner, el capellanet, la cagarnera, el xoriguer i l’esparver. En el context local, el seu valor paisatgístic és molt important, sent un element bàsic en la conformació del paisatge de Torrent. A més, des del seu cim es pot gaudir d’una magnifica panoràmica de la plana costanera valenciana, amb l’Albufera com a fita més destacada.