human Versión Accesible|  es Quejas y Sugerencias|  es Otros idiomas
Logotipo del Ajuntament Torrent

Servicios municipales

Penya Roja

Penya Roja

UTM (X,Y): 709005, 4366959

Zona penyalosa que talla el vessant de la Serra Perenxisa i crea un replec arrecerat on nidifiquen algunes aus. La zona està habilitada per a la pràctica de l’escalada, amb diverses vies obertes (foto 12).