human Versión Accesible|  es Quejas y Sugerencias|  es Otros idiomas
Logotipo del Ajuntament Torrent

Servicios municipales

Font de Manyes

Font de Manyes

UTM (X,Y): 708290, 4364786

Xicoteta eixida d’aigua contínua entre vegetació abundant que contribuïx al manteniment de l’aqüífer i com a zona de reserva d’aigua de la fauna del lloc (foto 10)