human Versión Accesible|  es Quejas y Sugerencias|  es Otros idiomas
Logotipo del Ajuntament Torrent

Servicios municipales

Clot de Bailón

Clot del Bailón

UTM (X,Y): 708048, 4365832

Clots naturals resultants d’un aflorament d’aigua fresca coneguda com la font del Clot del Bailón que conforma un estany situat en el curs del barranc de l´Horteta. En ells, antigament, els veïns gaudien d’un bany refrescant. El seu entorn resulta un ecosistema idoni per a certes espècies com el “petxinot” considerat en perill d’extinció (foto 8).

Presa de Gallego

UTM (X,Y): 705596, 4368413

Estructura de 6 metres d’alt per 15 de llarg que reté les aigües que circulen pel Barranc de Gallego. Propicia un salt d’aigua que alimenta un toll no molt profund que dóna vida a un entorn amb flora i fauna pròpia de barrancs (foto 7).