Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Descripció

Descripció

18 de May de 2022

L’Arxiu Municipal, a més de ser el lloc on es conserva el material escrit que produïx la institució, es configura com un servei molt important per als ciutadans, ja que s’hi poden sol·licitar còpies i certificats dels documents que interessen o fer-hi una simple consulta.

L’arxiu va perdre la major part del fons documental antic a la Guerra de la Independència (1808-1812), així i tot s’hi conserva bona part de la documentació municipal des de la segona meitat del segle XVIII. Les sèries històriques més importants són les referides al domini del municipi per l’orde de Sant Joan de l’Hospital, que varen ingressar a l’arxiu amb motiu de la redempció del règim senyorial en 1847, en especial la completa sèrie de capbreus que iniciada en 1567 arriba a les primeries del segle XIX, llibres de censos, lluïsmes, etc.

Actualment l’Arxiu Municipal de Torrent arreplega les diferents tipologies documentals produïdes principalment per l’administració local, si bé al llarg de la seua història, sobretot en el segle XIX, hi van ingressar, a més, documents procedents d’altres administracions com la senyorial de l’època feudal o la del partit judicial.

L’arxiu te com a missió recollir, conservar, facilitar la consulta i difondre la documentació produïda per les diferents dependencies de l’Ajuntament, per a la qual cosa té uns procediments per a fer les transferències, consultes i préstecs, per a posar la documentació a disposició de les oficines municipals, dels investigadors i dels ciutadans en general.

Entre altres tasques elabora quadres de classificació en col·laboració amb els diversos negociats i departaments, confecciona els elements descriptors de la documentació, inventaris, guies, índex i catàlegs, amb la finalitat de recuperar la informació. També realitza, facilita i potencia els estudis i investigacions sobre Torrent i la comarca, i col·labora en la difusió i divulgació d’aquest treballs.

L’Arxiu està instal·lat en dos edificis: l’Arxiu Històric, amb documentació fins a 1990, ocupa la totalitat de la tercera planta de la Casa de Cultura, (antic edifici que va ser seu de l’Ajuntament entre els segles XVII i XX) al carrer de Sagra, 17 amb un total de metres lineals de prestatgeries de 1.107. L’Arxiu Administratiu, amb documentació posterior a 1990, ocupa unes instal·lacions ubicades a la planta baixa del c/ Ramón y Cajal, 7, (pati interior) i té 2.562 metres lineals de prestatgeries. En total, les dos superfícies sumen 438 metres quadrats, 3.670 metres lineals de prestatgeries i 3.463 metres lineals de documentació, totes instal·lades amb mobles compactus.

L’Arxiu disposa d’un Reglament, que va ser publicat en el BOP de la Província de València el 15 de novembre de 1993, i que en 2002, fou editat per l’Ajuntament.

Més recents