Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Activitats

Activitats

L’arxiu gestiona, ofereix i conserva la documentació produïda per l’Ajuntament. També la documentació digitalitzada o microfilmada d’altres arxius referida a Torrent o la comarca de l’Horta. Té un fons fotogràfic: 3.429 fotografies antigues de Torrent digitalitzades (datades entre 1860 i 1960). El Fons Fotogràfic Cardona: més de 4.400 negatius fotogràfics (unes 132.000 fotografies, datades entre 1975 i 1988). Una biblioteca auxiliar amb més de 2.000 volums, manuals, legislació i sobretot monografies i publicacions periòdiques d’història local.

Realitza la publicació de llibres, edita la revista d’investigació històrica Torrens, organitza exposicions, fomenta entre els ciutadans torrentins la investigació local, gestiona un arxiu fotogràfic de la ciutat i està treballant gradualment en la digitalització dels fons documentals històrics de Torrent i de la comarca.

L’Arxiu de Torrent ha estat sempre un centre cultural prolífer. En eixe sentit, destaquen les seues publicacions i les moltes activitats culturals que ha organitzat, entre altres ha participat en les commemoracions del 750 Aniversari de la Carta de Poblament de Torrent (1248-1998), totes relacionades amb la conservació i la difusió entre la societat del patrimoni documental i bibliogràfic torrentí.

Una de les activitats en la qual es van invertit molts esforços i il·lusions va ser l’exposició Documents de l’Arxiu Municipal de Torrent (segles XVI-XIX). Un patrimoni de tots per a descobrir. La mostra, estava integrada dins de la celebració a Torrent els dies 11 i 12 de desembre de 2002 de les II Jornades de l’Associació d’Arxivers Valencians, amb el lema “Arxius per a una societat moderna”