Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Beques de pràctiques professionals

BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A TITULATS

Beca per a titulats en Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública o una titulació equivalent

CONVOCATÒRIA ENTREVISTA: Es comunica que dimarts que ve 8 de febrer a les 12:30 hores, en la 5a planta de l’Ajuntament, tindrà lloc l’entrevista. L’aspirant haurà d’acudir proveït de la seua DNI o document equivalent original. La no presentació s’entendrà la renúncia a la sol·licitud de beca.

Termini de presentació d’instàncies: del 24/12/2021 al 14/01/2022, ambdós inclosos.

BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A TITULATS

Beca per a titulats de col·laboració en la unitat de Cultura i Turisme

De conformitat amb el que establix la Base quinta del procés selectiu per a la concessió d’una beca de pràctiques professionals per a persones titulades en el Grau de Turisme, es comunica als aspirants admesos que dilluns que ve 29 de novembre a les 12.00h, en la 5a planta de l’Ajuntament, tindrà lloc l’entrevista. Els aspirants hauran d’acudir proveïts de la seua DNI o document equivalent original. La no presentació a l’entrevista s’entendrà la renúncia a la sol·licitud de beca.

CONVOCATÒRIA: Decret 3772/2021, de 2 de d’agost, destinada a la titulació de Grau en Turisme o una titulació equivalent

Termini de presentació d’instàncies:del 18/09/2021 al 08/10/2021, ambdós inclosos.