Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Torrent

CONEIX EL CONSELL

Qué es?

Es un mitjà de participació dels xics i xiques de Torrent on donem la nostra opinió als adults que ens demanen suport sobre aspectes del nostre centre escolar, barri i ciutat com pot ser el tràfic, el medi ambient, l’oci…

Per que s'ha creat?

L’Ajuntament de Torrent, l’ha creat perquè nosaltres els xiquets i xiquetes tenim dret a expressar-nos, a ser escoltats, a reunir-nos, a informar i ser informats de tot allò que afecta a la nostra ciutat, ja que som part activa d’ella.

Qui pot participar?

Podem participar tots els xics i xiques que estudiem en els centres educatius de Torrent en el curs de 5é de primària.
Les nostres funcions serien reunir-nos, debatre i expressar la nostra opinió, proposar idees i solucions a les qüestions que se’ns plantegen i informar a la resta de companys del centre.

Representants escolars

Com que seria un rebombori ajuntar-nos tots els xiquets de 5é curs de Torrent a la vegada, elegirem a 2 companys de l’aula perquè un d’ells en les Assemblees del Consell que es realitzen en l’Ajuntament i on assistisen membres del govern local, ens representen i els comuniquen les nostres propostes.
Aquest company o companya anirà necessariament a l´Assemblea amb un dels nostres mestres.
Aquestos companys i els dos docents que tindran la possibilitat d’acompanyar-los, es convertiran en la Delegació del centre al que pertanyen.

ÀREA DE DESCÀRREGUES

INFORMACIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS

Implicacions pedagògiques del Projecte "Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Torrent”

L’Ajuntament de Torrent com a servidor públic local mitjançant les Delegacions de Joventut i Educació i necessariament en coordinació amb altres àrees de govern local i com a òrgan compromès en el Projecte Europeu “Ciutats Educadores”, pretén contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat i a més a més garantir i respondre als drets fonamentals de l’infància; per aquesta raó ha decidit crear el projecte no sols pedagògic sinó també indudablement social, denominat “Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Torrent”.

Es tracta d’una iniciativa/proposta didàctica externa als centres educatius que permitix treballar parcialment en la dinàmica de l’aula, temes monogràfics relacionats amb els denominats “Temes Transversals” que recullen un conjunt de continguts conceptuals i procedimentals però essencialment actitudinals que aborden problemes socials d’actualitat.

Amb aquest projecte desitgem aprendre a escoltar i comprendre als menors en tota la seua diversitat i principalment permetre als xiquets i xiquetets participar activament en els canvis de la ciutat, entenent la seua participació com una vertadera intervenció en la vida local, perquè tal i com es recull en l’articulat de la Convenció de les Nacions Unides dels Drets dels Xiquets, tenen aquestos el dret a expressar la seua opinió i ser escoltats cada vegada que es prenga una decisió que els afecte i necessariament l’administració de una ciutat li´ls afecta (reestructuració d’espais, construcció d’infraestructures, seguritat ciutadana, sostenibilitat, convivència, civisme…) així com pretenem també fomentar l’adquisició i pràctica de valors cívics i ètics i competències pròpies i necessàries d’una societat democràtica, com poden ser: iniciació en procediments d’elecció democràtics; participació activa en la societat civil; conscienciació i defensa de drets i necessariament d’obligacions; diàleg i consens; escolta activa, respecte a opinions i idees alienes; argumentació i defensa critica de postures; autonomia; compromís; responsabilitat individual i col·lectiva; presa de decisions autònoma….

Que hem de fer els centres educatius si volem participar en aquest projecte?

Si el vostre centre té interès en participar en aquest projecte es necessari que vos poseu en contacte be de forma presencial, telefònica o telemàtica, amb la persona encarregada d’organitzar-lo mitjançant les dades de contacte següents:

Centre de Informació Juvenil. L’Espai

Ubicació: 2ª Planta. Edifici Metro
Avda. Al Vedat, 103

Telèfon: 96 111 18 53