Adreça: c/ Federico Maicas, 17 – B
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961081877
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 66