Adreça: c/ Cami Reial 60
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 684226579
Persona de contacte: Presidenta: Maria Angelica Mainecul
Correu electrònic: maryma86@hotmail.com
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 173