Adreça: c/ Francisco Roselló, 27
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961550206
Telèfon 2: 622261439
Fax: 961588400
Persona de contacte: Presidenta: Adoración Morejudo Pérez
Correu electrònic: dorimp77@hotmail.com
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 1