Adreça: Placeta de l’Era, 12
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961580129
Fax: 961580132
Correu electrònic: smunoz@agbar.net
Descripció: Incidències aigua i clavegueram: 961580129 / Solucions urbanes: 902300392
Observacions: Empresa pública municipal