human Versión Accesible|  es Quejas y Sugerencias|  es Otros idiomas
Logotipo del Ajuntament Torrent

Servicios municipales

Logotipo de Participación Ciudadana

Asociaciones

AMPA Col·legi públic Juan XXIII

Adreça: c/ Partida de l’Alter, 31
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització:  Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961575563
Telèfon 2: 961588399
Persona de contacte: Presidenta: Mª Dolores Almansa Requena
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 6